Współpraca

Metoda poszukuje

analityków procesów

odpowiedzialnych za identyfikację i specyfikację wymagań opisujących potrzebne rozwiązanie informatyczne, w szczególności za:

  • identyfikację i opis procesów biznesowych dających kontekst dla potrzebnego rozwiązania informatycznego,

  • analizę efektywności realizacji zidentyfikowanych procesów oraz ich wycenę w odniesieniu do kosztu i czasu,

  • formułowanie propozycji pomysłów rozwiązań informatycznych usprawniających działanie ww. procesów,

  • analizę interesariuszy procesów oraz ich potrzeb,

  • projektowanie nowych wersji procesów uwzględniających proponowane rozwiązanie informatyczne,

  • specyfikację wymagań opisujących proponowane rozwiązanie informatyczne,

  • dobór najwłaściwszego sposobu spełnienia postawionych wymagań.

Poszukiwana osoba powinna mieć wykształcenie informatyczne. Doświadczenie zgodne z poszukiwanym profilem będzie dodatkowym atutem.

Proponujemy pracę skoncentrowaną na efekcie końcowym. Rozliczenie z zadań a nie z czasu. Wiedzę i specjalizację. Indywidualnie dobraną formę i czas współpracy oraz warunki mniej sformalizowane niż w korporacjach.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesyłanie swoich zgłoszeń pod adres . Zgłoszenia powinny zawierać list motywacyjny oraz CV, wraz z dopiskiem: „Zgodnie z ustawą z dnia 28-08-1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (DZ. Ust. Nr 133 poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji rekrutacji przez firmę Metoda Sp. z o.o”.

Metoda, Oprogramowanie naprawdę przydatne.