Oferta

Zastosowanie informatyki, które usprawni funkcjonowanie organizacji, to tylko 3 kroki

Krok 3: zastosowanie informatyki Krok 2: wizja zastosowania informatyki Krok 1: analiza przydatności informatyki Metoda implementacją się nie zajmuje Oferta na produkt: Doprowadzenie do używania Oferta na produkt: Wizja Oferta na produkt: Ekspertyza

analiza przydatności informatyki

Obejmuje badanie obecnego sposobu funkcjonowania organizacji i możliwości zastosowania informatyki w celu poprawy działania. Wszystkie propozycje ulepszeń poddawane są ocenie, tak by ostatecznie można było przygotować jedną rekomendację, która przyniesie największe korzyści. Wybrany pomysł wskazuje i uzasadnia kierunek dalszych prac nad rozwiązaniem.

Krok ten odpowiada na pytanie czy i jak zastosowanie informatyki poprawi funkcjonowanie organizacji. Daje podstawy do podjęcia decyzji o rozpoczęciu inwestycji lub zaniechaniu dalszych prac i kosztów.

wizja zastosowania informatyki

To kontynuacja prac nad rekomendacją czyli definicja potrzebnego oprogramowania. Końcowe rozwiązanie opisane jest przez wymagania, jakie ma spełniać. W ten sposób określone są wartości dostarczane użytkownikowi oprogramowania.

Krok ten precyzyjnie definiuje zakres przyszłego rozwiązania. Dodatkowo wskazuje właściwy sposób pozyskania oprogramowania oraz taką kolejność realizacji wymagań, która przyniesie największą korzyść. Uzyskana w jego efekcie wizja daje materiał wystarczający do podpisania kontraktu na dostarczenie oprogramowania.

doprowadzenie do używania

Krok ten prowadzi do pozyskania i wdrożenia oprogramowania zdefiniowanego w wizji. W szczególności odpowiada na pytanie, w jaki sposób rozwiązanie będzie dostarczać użytkownikowi potrzebne wartości oraz obejmuje potwierdzenie spełnienia postawionych mu wymagań.

Realizacja tego kroku w porównaniu z pozostałymi trwa zwykle najdłużej, jest najkosztowniejsza i obarczona największym ryzykiem. Najtrudniej też się z niej wycofać. Krok ten jest zazwyczaj ujęty w ramy osobnego kontraktu. Dopiero zakończenie tego kroku sukcesem pozwala czerpać zyski z poniesionej inwestycji.

Oferta dla adresata:
Oferta na produkt:
Metoda, Oprogramowanie naprawdę przydatne.