Kontakt

tel. +48 22 213 94 53
e-mail 

Metoda Sp. z o.o.
00-351 Warszawa, ul. Zajęcza 15

www.metoda.com.pl


REGON 015146440 
NIP 522-26-40-671
KRS 0000108146
Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 PLN

Metoda, Oprogramowanie naprawdę przydatne.