FAQ

zastosowanie informatyki

 1. Oprogramowanie naprawdę przydatne - co to znaczy?

  Oprogramowanie naprawdę przydatne to oprogramowanie, które wspomaga funkcjonowanie organizacji dzięki czemu działa ona efektywniej. Jest to oprogramowanie, które spełnia wszystkie wymagania wynikające z rzeczywistych potrzeb i nie zawiera żadnych innych funkcji. Tym samym oferuje opłacalne korzyści.

 2. Dlaczego oprogramowanie musi być naprawdę przydatne?

  Ponieważ nie ma sensu wydawać pieniędzy na oprogramowanie, które nie poprawia funkcjonowania organizacji. W skrajnym przypadku może dojść do powstawania oprogramowania, które jest i innowacyjne, i niezawodne, ale które w ogóle nie jest wykorzystywane. A oprogramowanie to inwestycja, jak każda inna - ma przynosić możliwie największe zyski.

  Przydatność oprogramowania, czyli trafność wsparcia, jakie ono przyniesie organizacji, stanowi o jakości zastosowania informatyki. To właśnie złe zastosowanie informatyki jest wskazywane jako główna przyczyna niepowodzeń (biznesowych) projektów informatycznych.

 3. Czy oprogramowanie naprawdę przydatne musi być wytworzone na zamówienie?

  Nie. Oprogramowanie naprawdę przydatne może być pozyskane również poprzez zakup i zastosowanie gotowego systemu lub kilku elementów różnych gotowych systemów. Sposób pozyskania oprogramowania nie ma znaczenia, ważny jest efekt końcowy czyli to, by było ono przydatne. Konkretny sposób jego pozyskania powinien zależeć od rachunku ekonomicznego.

Metoda

 1. Czy Metoda oferuje również szkolenia otwarte, implementację, dostawę gotowych systemów, sprzętu itp?

  Nie. Metoda zajmuje się tylko obraną specjalizacją i tylko w kontekście obranej specjalizacji buduje swoje kompetencje. Realizację pozostałych zadań związanych z zastosowaniem informatyki (m.in. implementację, wdrażanie gotowego oprogramowania) pozostawia innym.

  Nie oznacza to, że Metoda nie bierze odpowiedzialności za doprowadzenie do używania oprogramowania zdefiniowanego w trakcie prac, ale w takich przypadkach korzysta z kompetencji firm podwykonawców.

 2. Dlaczego procesy biznesowe i przypadki użycia są najlepszym sposobem uzyskania oprogramowania naprawdę przydatnego?

  Procesy biznesowe opisujące działanie organizacji i wpisane w nie przypadki użycia, które definiują wymagania funkcjonalne dotyczące rozwiązania pozwalają pokazać użytkownikowi sposób w jaki potrzebne oprogramowanie wspiera jego funkcjonowanie. Stosowana metoda jest zrozumiała zarówno dla zamawiającego, jak i wykonawcy systemu, nie pozwala pominąć wymagań, pozwala uzasadnić je, wskazuje najkorzystniejszą dla zamawiającego kolejność ich realizacji oraz daje możliwość oszacowania przyszłych korzyści. Zastosowanie koncepcji procesów biznesowych jest spójne z postulowanym procesowym podejściem do zarządzania organizacją.

 3. Czy proponowane podejście to oryginalna, autorska koncepcja Metody?

  Nie. Proponowane podejście jest zgodne z koncepcją strumienia wartości Jamesa Womack'a (Lean Enterprise Institut), koncepcją procesu biznesowego Michela Hammer'a (Hammer and Company) oraz ideą przypadków użycia IBM Rational, lepiej tłumaczoną przez Alistaira Cockburn'a.

  Stosowane podejście pozwala na skoncentrowanie się na wzorcowym i całościowym sposobie świadczenia usług oraz dostarczania produktów w oderwaniu od konieczności bieżącego rozstrzygania związanych z tym problemów. Procesy biznesowe traktowane są jako podstawowy sposób pracy umożliwiający dobranie do sposobu funkcjonowania organizacji rozwiązania informatycznego najlepiej usprawniającego go, a nie odwrotnie. Szczegóły podejścia wyjaśniają publikacje wymienione w części Idee serwisu WWW.

Metoda, Oprogramowanie naprawdę przydatne.